De 4 elementen-strategie

Zonder de 4 elementen lucht, water, aarde en vuur zouden er geen aardappels bestaan! Daarom hebben we als duurzame onderneming in Oostenrijk gekozen voor compensatie volgens de vier elementen. Wij zijn afhankelijk van vruchtbare grond, schoon water, zuivere lucht en vuur in de vorm van energie. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid en compenseren we alle CO2-emissie in onze onderneming met CO2-emissierechten waaraan de vier elementen ten grondslag liggen: waterkracht uit Turkije, windenergie in Taiwan, energie-efficiëntie in China en bosbescherming in het Braziliaanse regenwoud.

Lucht

Wij ondersteunen bij dit project twee duurzame on-shore windparken in Taiwan en dragen er op die manier aan bij dat niet alleen de uitstoot van broeikasgassen maar ook de uitstoot van andere schadelijke stoffen in de lucht wordt voorkomen.

Lees verder

Water

Hierbij wordt in een waterkrachtcentrale in Turkije gebruik gemaakt van het hoogteverschil door de geografische ligging om per jaar ca. 127 Gigawatt groene stroom op te wekken. Daarnaast zorgt dit project voor de irrigatie van ca. 9.600 ha land.

Lees verder

Vuur

Dit project bestaat uit drie installaties voor warmteterugwinning en een 7.5 Megawatt stoomturbine voor het produceren van stroom in een productielocatie van glas in China. Hier wordt per jaar ca. 48.660 Megawattuur aan elektriciteit opgewekt.

Lees verder

Aarde

Bij dit project neemt 11er deel aan de bescherming van het regenwoud in Brazilië. Met onze steun werd bijvoorbeeld een lange oogstcyclus van 35 jaar en de bescherming van enkele zeldzame boomsoorten gerealiseerd.

Lees verder