De 4-elementenstrategie

Zonder de 4 elementen lucht, water, vuur en aarde zouden er geen aardappelen zijn! Daarom hebben we als duurzaam bedrijf besloten te compenseren op basis van deze vier elementen. Hier vind je meer informatie over de afzonderlijke projecten in ons "11er klimaatbeschermingsinitiatief".

 

Lucht

Windenergie in Taiwan

 

De twee windparken in dit project zullen in Taiwan bijdragen aan de ontwikkeling op het gebied van duurzame energie en tevens de weg vrijmaken voor duurzame ontwikkeling in het land.

Elk jaar voorkomt het project de uitstoot van meer dan 320000 ton broeikasgassen in de atmosfeer.

 

Meer weten

Water

Waterkracht in China

 

Dit project bestaat uit verschillende kleine waterkrachtcentrales die duurzame energie opwekken voor het landelijke zuidwesten van China. Door waterkrachtcentrales hernieuwbare energie, in de vorm van waterkracht, aan het lokale net te laten voeden worden extra broeikasgasemissies vermeden.

 

Het project ondersteunt ook lokale sociale initiatieven en de betrouwbare stroomvoorziening van het project zal de lokale levenskwaliteit verbeteren.   

 

Meer weten

Vuur

Energiezuinige fornuizen in Rwanda

 

Met dit project ondersteunen we de verspreiding van innovatieve kooktoesteltechnologieën in verschillende gemeenschappen in Rwanda. Enerzijds komt dit project het milieu ten goede door het brandstofverbruik en dus de CO2-uitstoot te verminderen. Anderzijds profiteren huishoudens zelf ook van de nieuwe, energiezuinige fornuizen.

 

Ze kunnen kosten besparen, de uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht binnenshuis verminderen en het onderhoud en de distributie van de fornuizen zorgt voor extra banen ter plaatse.  

 

Meer weten

Aarde

Bosbescherming in de Amazone

 

Het project "REDD +" staat voor de vermindering van emissies door ontbossing en ontginning van bossen in het Amazonegebied. Het is een financieringsmechanisme voor het behoud van bossen met als hoofddoel het verminderen van broeikasgasemissies, ontbossing en uitputting van bossen.

 

In de eerste drie jaar van het project is al meer dan 500000 ton CO2-uitstoot vermeden.

 

Meer weten