Biogasinstallatie

De nieuwe biogasinstallatie bespaart tot 5.500 ton CO2 per jaar

Met de ingebruikname van de nieuwe en grotere biogasinstallatie hebben we een mijlpaal op het gebied van duurzaamheid bereikt. We zijn nu in staat om de CO2-uitstoot elk jaar met ca. 5.500 ton te verminderen. Alle restanten uit de productie zoals bv. aardappelschillen worden in de nieuwe installatie hergebruikt door deze te verwerken tot biogas. Dit kan vervolgens als brandstof worden gebruik voor het dagelijkse transport van de aardappels. Dit is duurzaam milieubeheer bij 11er.

 

Hoe werkt een biogasinstallatie eigenlijk?

In een biogasinstallatie vindt een “anaerobe”, dus zonder zuurstof aflopende, afbraak van biomassa plaats, bijv. aardappelschillen. Door toevoegen van micro-organismen komt een afbraakproces op gang waarbij vervolgens biogas ontstaat. Het tijdens dit proces gewonnen biogas wordt dan weer gebruikt in een energiecentrale voor de opwekking van elektriciteit. Op deze manier kunnen we niet alleen de uitstoot van CO2 voorkomen maar het draagt ook bij aan de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen om de belasting van het milieu te verminderen.

Recycling van afvalwater

Hoeveelheid afvalwater en CO2 beperken door recycling van afvalwater

Voor de productie van onze aardappelspecialiteiten hebben we water nodig, bijv. voor het blancheren van onze aardappelen. Met een eigen installatie voor de recycling van afvalwater kunnen we de grote hoeveelheden water die we tijdens onze productie gebruiken weer hergebruiken. Op deze manier kunnen we tegelijkertijd ook onze CO2-emissie beperken. Wij geloven dat we bij de productie vooral moeten inzetten op waterbesparende en energie-efficiënte installaties om een duurzame bijdrage te leveren aan klimaatbescherming. Daarom is de recycling van afvalwater een vast onderdeel van ons milieubeheer.

Warmteterugwinning

Consequent gebruik van afvalwarmte

Bij de productie van diepvries aardappelspecialiteiten wordt zeer veel energie gebruikt, bijvoorbeeld om het water voor de productie te verwarmen. Bovendien ontstaat er bij verschillende productieprocessen, bv. frituren, stoomschillen of blancheren zeer veel warmte. Door gebruik van maken van een installatie voor warmteterugwinning, gebruiken we deze afvalwarmte in onze eigen productie. Dit is een duurzaam voordeel omdat we op deze manier onnodige CO2 emissies kunnen voorkomen.

 

Besparing op fossiele brandstoffen

Met de gewonnen afvalwarmte uit deze installatie wordt bij ons elke dag ca. 70.000 liter voor de productie verwarmd.

ÖKOPROFIT®

De ÖKOPROFIT® certificering staat voor duurzaam milieubeheer en kostenbesparende ecologische verbeteringen binnen de onderneming. Ons 11er ÖKOPROFIT®-team werkt in ons bedrijf de verbeteringsmogelijkheden uit op het gebied van energie, afval en besparing in de omgang met grondstoffen. Deze worden vervolgens met ondersteuning van ÖKOPROFIT®-adviseurs met succes geïmplementeerd. Wij zijn ÖKOPROFIT®-gecertificeerd en voldoen sinds 2005 op het hoogste niveau aan deze strenge eisen voor duurzaam milieubeheer.

Steigerung der Nutzungseffizienz der Kälteanlage

Das Projekt hat den Zweck, die Wärmenutzung aus der Kälteanlage erheblich zu steigern. Dafür ist eine Optimierung und Flexibilisierung des Wärmemanagements erforderlich, damit neue Verbrauchsmöglichkeiten erschlossen werden. Damit eine ganzjährige Nutzung der Wärme für Produktionsprozesse und Heizzwecke möglich ist, wird ein Wärmeniveau von 85°C benötigt.

 

Diese wird über einen großen Pufferspeicher realisiert, der durch Ergänzungswärme aus einer KWK – Anlage auf das erforderliche hohe Temperaturniveau von 85°C angehoben wird. Durch die Erweiterung der Wärmenutzungsmöglichkeiten kann Erdgas ersetzt und langfristig eine weitere CO2 Einsparung in der Größenordnung von ca. 360 to/a realisiert werden. Die geplante Maßnahme besteht aus Pufferspeicher für 70.000 l, ergänzende HLS Technik, ca. 300 m Fernwärmeleitung sowie der erforderlichen Elektro- und Steuerungstechnik.

 

Nähere Informationen zu IWB/EFRE finden Sie auf www.efre.gv.at 

Anlagenoptimierung der Dampfkesselanlage

Das Projekt hat den Zweck, durch Anlagenoptimierung die Effizienz der Dampfkesselanlage zu erhöhen. Dafür sind eine Optimierung und Flexibilisierung der Feuerungsanlage erforderlich.

 

Durch die Anlagenoptimierung an der Dampfkesselanlage kann durch Einsparung von Erdgas und elektrischer Energie langfristig eine weitere CO2 Einsparung in der Größenordnung von ca. 95 to/a realisiert werden. Die geplante Maßnahme besteht aus dem Ersatz der Feuerung (Gasbrenner), einem neuen Verbrennungsluftgebläse mit O2- und CO-Regelung inklusive der erforderlichen Elektro- und Steuerungstechnik.

 

Nähere Informationen zu IWB/EFRE finden Sie auf www.efre.gv.at 

Druckluftoptimierung mit Wärmerückgewinnung

Das Projekt hat den Zweck, durch Anlagenoptimierung die Effizienz der Drucklufterzeugung zu steigern. Dafür ist eine Optimierung der Kompressor Anlage erforderlich.

 

Durch die Anlagenoptimierung an der Druckluftanlage kann durch Einsparung von Erdgas und elektrischer Energie langfristig eine CO2 Einsparung in der Größenordnung von ca. 210 to/a realisiert werden. Die Hauptkomponenten der geplanten Maßnahme bestehen aus einem neuen Druckluftkompressor mit eingebauter Wärmerückgewinnung inklusive einer übergeordneten Steuer- und Regeltechnik.

 

Nähere Informationen zu IWB/EFRE finden Sie auf www.efre.gv.at