Projecten voor klimaatbescherming

Projecten voor klimaatbescherming

Bij 11er hechten we grote waarde aan de zorgvuldige omgang met de natuur. De CO2-emissies die we niet kunnen voorkomen of beperken, worden daarom gecompenseerd. Wij willen de klimaatverandering actief weerstand bieden en ondersteunen daarom 4 projecten in verschillende delen van de wereld. Onze emissierechten zijn afkomstig van hoogwaardige projecten voor klimaatbescherming en zijn volgens de Gold Standard VER en de Verified Carbon Standard gecertificeerd.

Windenergie in Taiwan

Door deze projecten ter bescherming van het klimaat wordt niet alleen de uitstoot van broeikasgassen door de verbranding van steenkool, gas en olie voorkomen maar ook de emissie van andere stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid zoals SOx en NOx... Lees verder

Wasserkraft in Uganda

Het klimaatproject “Bujagali Hydropower Project“ is een waterkrachtcentrale aan de Witte Nijl in Oeganda waarbij gebruik wordt gemaakt van het natuurlijke hoogteverschil in Bujagali-waterval ...  Lees verder

Zonne-energie in China

Distributing free solar cookers to low income households, bringing health and financial benefits to 300,000 people...Lees verder

Bosbescherming in het Amazonegebied


Het project Jacundá bestaat uit maatregelen ter bescherming van het regenwoud waarmee op een gebied van 94.289 hectare in het Amazone regenwoud in Brazilië, in plaats van 35,398 hectare slechts een klein gebied van 460 gekapt wordt... Lees verder