Het 11er klimaatbeschermingsinitiatief uitgelegd...

Klimaatverandering is het grootste probleem van onze generatie en daarmee een ​​van de grootste uitdagingen. Wij bij 11er zijn afhankelijk van vruchtbare grond, schoon water en schone lucht om onze aardappelen te telen. Daarom hebben wij altijd geprobeerd onze aardappelspecialiteiten op een zo natuurlijk mogelijke manier te produceren. Om dit voor toekomstige generaties te behouden, is het vanzelfsprekend dat wij stelling nemen tegen klimaatverandering. Daarom hebben wij het 11-er klimaatinitiatief gelanceerd.

 

Het doel van ons initiatief is het vermijden en verminderen van CO2-uitstoot in onze hele waardeketen. In totaal willen wij tegen 2025 minstens 25% van onze CO2-uitstoot compenseren door vermijding en vermindering op eigen kracht.

 

Het doel van ons initiatief is klimaatneutraliteit door de CO2-uitstoot in onze hele waardeketen te vermijden, te verminderen en te compenseren. Elk onderdeel van ons klimaatbeschermingsinitiatief, of dat nu is op ons fabrieksterrein of op het aardappelveld, valt daarom onder een van de drie elementen van onze klimaatneutraliteit. In totaal willen we tegen 2025 ten minste 25% van de uitstoot, waarvoor we momenteel nog emissierechten kopen, compenseren door met eigen middelen deze uitstoot te vermijden en te verminderen. 

 

De basis voor onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid werd al in de jaren 80 gelegd door de bouw van de eerste biogasinstallatie op het bedrijfsterrein. Maar sindsdien is er veel bij ons gebeurd:

   

De energie-input per kg ruwe aardappel is gedaald

Tegenwoordig hebben we om 1 kg ruwe aardappelen te verwerken ongeveer 41% minder energie nodig dan in 2001.   

Reductie van kooldioxide

Dankzij tal van maatregelen hebben we sinds 2004 een CO2-reductie van meer dan 14500 ton bereikt.

 

aan "groene investeringen"

Sinds 2004 hebben we met continue investeringen op het gebied van milieubeheer de basis gelegd voor verdere besparingen op weg naar actieve klimaatbescherming.

energiebesparing

Sinds 2004 hebben we ongeveer 88 miljoen kWh bespaard. Dit komt overeen met de jaarlijkse behoefte van 4400 huishoudens *

(* Bron: Statistik Austria, Oostenrijks energie)

 

CO2-vermijding en -reductie

Als producent van diepgevroren aardappelspecialiteiten zijn we afhankelijk van vruchtbare grond, schoon water en schone lucht. Daarom verzetten we ons vanzelfsprekend tegen klimaatverandering en ondersteunen we milieubescherming.

 

Meer hierover

Ons milieubeheer op locatie

Hier vind je informatie over verschillende projecten die direct op onze locatie worden uitgevoerd. De maatregelen van deze projecten komen ook samen in het "11er klimaatinitiatief" en helpen ons CO2-emissie te voorkomen en te verminderen.

 

Meer hierover

De 11er energiecyclus

Met de nieuw gebouwde biogasinstallatie hebben we een mijlpaal gezet in de richting van de energiekringloopeconomie. De biogene residuen van onze productie worden in de biogasinstallatie omgezet in biomethaan van aardgaskwaliteit en gebruikt om onze aardappelen te transporteren van onze aardappelopslag in Beieren naar Frastanz. Dit bespaart ongeveer 5500 ton CO2 per jaar.

Op de uit aardappelafval geproduceerde biomethaan kunnen zo'n 2600 auto's met een gemiddeld jaarkilometrage van 15000 een jaar lang rijden. Het overtollige biogas wordt hier bij ons in het aardgasnet van Vorarlberg gepompt.

 

Meer hierover