Als producent van diepgevroren aardappelspecialiteiten zijn we afhankelijk van vruchtbare grond, schoon water en schone lucht. Daarom verzetten we ons vanzelfsprekend tegen klimaatverandering en ondersteunen we milieubescherming.

 

Wij willen actie ondernemen en hebben daarom besloten de CO2-uitstoot in onze hele waardeketen te verminderen en waar mogelijk te vermijden. In totaal willen wij tegen 2025 minstens 25% van onze CO2-uitstoot compenseren door vermijding en vermindering op eigen kracht. 

 

 

Vermijden

Om erachter te komen waar we CO2 kunnen vermijden, hebben we eens de totale CO2-uitstoot in onze waardeketen gemeten. Daartoe hebben we de hele weg van onze aardappelen geanalyseerd. Van het veld, via het transport en de verwerking tot de levering van onze aardappelspecialiteiten in de vriezers van de handel.

We hebben echter ook alle andere gebieden van ons dagelijks werk geanalyseerd, zoals bijvoorbeeld alle woon-werkverkeer van onze medewerkers, zakenreizen, drukwerk, reinigings- en koelmiddelen, en-en-en...

... op al deze gebieden proberen we CO2 te vermijden voordat het ontstaat.

Verminderen

Maar natuurlijk veroorzaken we nog steeds CO2 bij de productie van onze 11er-aardappelspecialiteiten. Waar we de uitstoot van broeikasgassen niet kunnen vermijden, hebben we verschillende maatregelen ontwikkeld die ons helpen de CO2-uitstoot te verminderen.

In onze productie genereren we veel warmte door onze producten te frituren. Met onze eigen warmteterugwininstallatie kunnen we deze warmte gebruiken om tot 70000 liter proceswater per dag te verwarmen voor onze productie. Op deze manier kunnen we besparen op fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot verminderen bij het maken van onze rösti, frites of kroketten.

Ook de elektriciteit die we kopen komt uitsluitend van waterkracht; het is voor ons belangrijk om aan onze elektriciteitsbehoeften te voldoen met hernieuwbare energie. Bovendien stellen de fotovoltaïsche systemen die sinds 2021 op de daken van onze diepvriesmagazijnen zijn geïnstalleerd ons in staat de opgewekte zonne-energie 1:1 te gebruiken voor het diepvriezen van onze aardappelspecialiteiten.

Met onze eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie kunnen we niet alleen ons eigen waterverbruik verminderen, maar kunnen we het behandelde water ook direct in de productie gebruiken.