Milieubeheer

Hier vind je informatie over verschillende projecten die direct bij ons ter plaatse worden uitgevoerd. De maatregelen van deze projecten komen ook samen in het "11er klimaatbeschermingsinitiatief" en helpen ons CO2 te voorkomen, verminderen en compenseren.

 

100% groene stroom uit waterkracht

De elektriciteit die we nodig hebben voor de dagelijkse bedrijfsvoering komt volledig van waterkracht en helpt ons om ons "11er klimaatbeschermingsinitiatief" verder te ontwikkelen. Met elektriciteit uit waterkracht vermijden we ongeveer 6500 ton CO2 in vergelijking met de Duitse elektriciteit-energiemix.

Diepvriezen met zonne-energie

Door de bouw en uitbreiding van onze eigen PV-systemen op de daken van onze productie- en diepvriesloodsen kunnen wij de kracht van de zon effectief benutten. Wanneer de zon op zijn sterkst is, hebben we veel energie nodig om onze 11 aardappelspecialiteiten in te vriezen.

 

Zo gebruiken we sinds 2021 de gewonnen zonne-energie en dekken we zelfstandig een deel van de energiebehoefte voor diepvries.

De biogasinstallatie op ons terrein

Nieuwe fabriek bespaart tot 5500 ton CO2 per jaar

Met de ingebruikname van de nieuwe biogasinstallatie met hogere capaciteit in 2017 hebben we een mijlpaal bereikt op het gebied van duurzaamheid zodat we nu elk jaar tot 5500 ton CO2 kunnen besparen. Alle productieresten worden in de nieuwe fabriek gebruikt om biogas in brandstofkwaliteit te produceren. Deze brandstof wordt vervolgens gebruikt voor het dagelijkse transport van de aardappelen. Meer over onze energiecyclus vind je hier.

 

Hoe werkt een biogasinstallatie eigenlijk?

In een biogasinstallatie vindt een "anaerobe", dat wil zeggen zonder zuurstof uitgevoerde, afbraak plaats van biomassa, zoals aardappelschillen. De toevoeging van micro-organismen leidt tot een fermentatieproces waarbij vervolgens biogas ontstaat. Zo kunnen we niet alleen CO2 vermijden, we kunnen daarmee ook helpen alternatieve energiebronnen te bieden en de milieubescherming te verbeteren.

Watervolumes en CO2 verminderen door afvalwaterzuivering

Voor de productie van onze 11er-aardappelspecialiteiten hebben we water nodig. Met onze eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie kunnen we grote hoeveelheden water, die we in onze productie gebruiken, recyclen. Tegelijkertijd kunnen we zo onze CO2-uitstoot verminderen. Wij zijn ervan overtuigd dat vooral bij de productie vertrouwd moet worden op waterbesparende en energiezuinige systemen om een ​​duurzame bijdrage te leveren aan de bescherming van het klimaat.

Consistent gebruik van restwarmte

De productie van diepgevroren aardappelspecialiteiten vereist veel energie, bijvoorbeeld om proceswater te verwarmen. Bovendien wordt veel warmte geproduceerd in verschillende productieprocessen, zoals frituren, stoomschillen of blancheren.

Via een terugwinningsinstallatie gebruiken we deze restwarmte opnieuw in onze eigen productie. Dit is een blijvend voordeel voor ons, omdat het onnodige CO2-uitstoot voorkomt. Met de teruggewonnen afvalwarmte van onze terugwinningsinstallatie wordt in ons bedrijf ongeveer 70000 liter water per dag verwarmd voor productie.