Wat betekent 100% klimaatneutraal?

Als fabrikant van diepvries aardappelspecialiteiten hebben we belang bij een vruchtbare bodem, schoon water en schone lucht. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat we ons weren tegen klimaatverandering en de bescherming van het milieu ondersteunen.

 

Wij willen handelen en daarom hebben we besloten om onze producten van de aardappelakker tot en met de diepvriesafdeling in de handel 100% klimaatneutraal te maken. Streven naar een klimaatneutrale onderneming betekent dat we altijd proberen het ontstaan van CO2-emissie in ons bedrijf te voorkomen of te verminderen.   

 

De emissies die we niet kunnen voorkomen of beperken, compenseren we met emissiecertificaten. Door de vrijwillige aanschaf van deze certificaten bevorderen we nationale en internationale projecten voor natuurbescherming die de ontwikkeling van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en andere maatregelen voor CO2-besparing ondersteunen.

Voorkomen
1

Voorkomen

Volgens het motto “Voorkomen is beter dan genezen” proberen we CO2-emissie te voorkomen voordat die kan ontstaan. Wij gebruiken bijvoorbeeld de aardappelschillen van onze producten in onze eigen biogasinstallatie. Dit biogas gebruiken we vervolgens weer in onze eigen productie.

Reduceren
2

Reduceren

We streven er constant naar om het vrijkomen van CO2 in onze onderneming te beperken door duurzame omgang met de hulpbronnen. Om dit te bereiken hebben we verschillende maatregelen genomen. We hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in een eigen installatie voor de recycling van afvalwater om ons waterverbruik te beperken.

Compensatie
3

Compensatie

Wat we niet kunnen voorkomen of verminderen, wordt gecompenseerd. Dit gebeurt door de aanschaf van CO2- emissierechten. Hiermee ondersteunen we verschillende projecten wereldwijd die bijzonder goed geschikt zijn om de globale CO2-uitstoot te compenseren.

Voorkomen

Om vast te stellen waar we de emissie van CO2 kunnen voorkomen, hebben we alle CO2-emissies gemeten die bij de fabricage van onze producten ontstaan. Hiervoor hebben we ten eerste de volledige route van onze aardappelen in kaart gebracht. Vanaf de akker via het transport en de verwerking tot en met de levering van onze aardappelspecialiteiten naar de diepvriezers van de detailhandel.

Daarnaast hebben we ook gekeken naar alle andere delen van onze dagelijkse werkzaamheden zoals alle ritten van onze medewerkers, zakelijke reizen, drukwerk, schoonmaak- en koelmiddelen en nog veel meer ... Op al deze terreinen proberen we al op voorhand het ontstaan van CO2 te voorkomen. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om klimaatneutraal briefpapier of klimaatneutraal transport van onze aardappels.

Reduceren

Vanzelfsprekend veroorzaken we bij de fabricage van onze 11er aardappelspecialiteiten toch het ontstaan van CO2. Waar we het ontstaan van broeikasgassen niet kunnen voorkomen, hebben we echter maatregelen getroffen die ons helpen de CO2-emissies te verminderen. Bij onze productie genereren we door het frituren van onze aardappelspecialiteiten veel warmte. Met behulp van onze eigen installatie voor warmteterugwinning kunnen we met deze warmte per dag tot ca. 70.000 liter proceswater voor onze producten verwarmen. Hierdoor kunnen we besparen op fossiele brandstoffen en de CO2-emissie bij de fabricage van onze knapperige rösti, frieten of knapperige kroketten reduceren.

De elektriciteit die we inkopen is voornamelijk afkomstig van waterkracht. Voor ons is het van belang om onze elektriciteitsvoorziening met hernieuwbare energie te dekken. Met behulp van onze eigen installatie voor de recycling van afvalwater kunnen we niet alleen ons eigen waterverbruik verminderen maar het gewonnen water ook weer in onze productie gebruiken.

Compenseren

Voorkomen en reduceren zijn belangrijk maar het is nog niet voldoende. Al onze CO2-emissies uit onze productieprocessen worden daarom volledig gecompenseerd. Hiermee zijn onze 11er aardappelspecialiteiten 100% klimaatneutraal.

 

De compensatie van CO2 vindt plaats doordat in de omvang waarin emissies worden veroorzaakt, ergens anders een vermindering van CO2-emissie wordt gerealiseerd. Dit kan overal ter wereld plaatsvinden. Omdat we slechts één atmosfeer hebben die beschermd moet worden, is het niet van belang waar ter wereld vermindering van CO2 ter bescherming van het milieu wordt gerealiseerd.

 

Hiermee ondersteunen wij projecten voor klimaatbescherming waarbij bijv. zonder ondersteuning, kolencentrales zouden zijn gebouwd die enorme CO2-emissies veroorzaakt zouden hebben. Met de vrijwillige aanschaf van CO2-emissierechten dragen wij ook bij aan het herstellen van aanplant in de bossen of vermindering van houtkap.

 

Het belangrijkste bij de compensatie van CO2 is echter dat men de certificaten die worden aangeschaft ook daadwerkelijk “stil moet leggen". Dat betekent dat de certificaten die uit de markt worden gehaald, niet opnieuw verkocht kunnen worden. Alleen op deze manier kan de CO2-emissie daadwerkelijk worden gecompenseerd. Zolang de emissiecertificaten alleen worden gekocht en vastgehouden, levert men geen bijdrage aan de beperking van de broeikasgassen. Wij hebben daarom al 100% van onze CO2-emissiecertificaten voor 2017 stilgelegd. Dat betekent dat elke rösti en elke individuele kroket bij ons niet alleen 100% klimaatneutraal is geproduceerd, maar ook klimaatneutraal in de supermarkt aankomt.